Disclaimer

Repear (gecreëerd en onderhouden door Repear  met KvK-nummer  34226937), verwelkomt u op www.repear.nl. Door onze website te gebruiken ga je akkoord met deze disclaimer. Repear kan de inhoud van de website en deze disclaimer altijd aanpassen zonder dat jij daarover bericht ontvangt.

De inhoud van onze website is door ons zorgvuldig samengesteld, het gebruiken van onze site en diensten is geheel op eigen risico. Repear zal zich naar beste vermogen inspannen om de inhoud van de website uiterst correct te verwerken, maar kunnen geen garantie bieden dat het altijd juist of volledig geformuleerd zal zijn. Informatie, dus ook ons aanbod van diensten, kan fouten omvatten of achterhaald zijn.

Repear is niet aansprakelijk voor schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van informatie of eigen initiatief onze website. Handelingen die je op basis van onze website of de door ons verstrekte informatie verricht, komen voor je eigen rekening en risico. Op grond van die fouten of achterhaalde informatie, kan dus ook geen overeenkomst tussen Repear en jou tot stand komen.

Repear controleert de inhoud die gebruikers van de website zelf op onze website plaatsen niet, maar Repear kan deze gebruikersinhoud wel aanpassen. Als je een klacht hebt, dan horen we dat graag. Stuur je klacht over de inhoud naar info@repear.nl

Je mag onze website gebruiken, maar je kunt geen aanspraak maken op onze Intellectuele Eigendomsrechten of die van onze licentiegevers en die van de gebruikers van onze website. Repear behoudt zich alle rechten met betrekking tot (de inhoud van) de website voor. Toestemming voor het gebruik van inhoud van onze website op publiekelijk toegankelijke plaatsen kan je altijd via info@repear.nl vragen.